Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения

На 04.11.2022г. беше обнародван текстът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения ТУК  ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТНаредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. Прочетете повече…

Translate »