Искате да решите правен въпрос, но нямате достатъчно време да отидете до кантората на адвокат?

If you have questions and want an answer in English please use the contact form below or send an email.

Бързо и лесно можете да решите въпроса с онлайн консултация от дома, офиса или от мобилния телефон. 

Какво представлява услугата?

Изпращате въпросите си в контактната форма. Заплащате цената за консултация – по банкова сметка, RevolutWiseEasy Pay.

Получавате становището по вашето запитване в рамките на няколко часа (най-късно 24 часа след отправено запитване). Консултацията включва разяснения на действащото законодателство и правен съвет за последващи действия от ваша страна. 

Цена на услугите

Обща консултация100 лв.

Конкретен отговор на правен въпрос с разясняване на действащото законодателство, даване на становище за правата и задълженията на лицата в конкретен казус.

Консултация за недвижим имот- 200 лв.

Включва обследване на документите на недвижим имот, проверка на историята на имота, справка в Имотен регистър, справка в Службата по кадастъра.

Писмено правно становище – 250 лв.  Писмено становище по правен въпрос. Включва обследване на правен казус, съставяне и коригиране на документи, преглед и съобразяване с актуалната съдебна практика. 

Чл. 38.(1) (Доп. – ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на:
1. лица, които имат право на издръжка;
2. материално затруднени лица;
3. роднини, близки или на друг юрист.
ПРЕДЛАГАНЕТО НА БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ ИЛИ УГОВАРЯНЕ НА ХОНОРАР, В РАЗМЕР ПО- НИСЪК ОТ МИНИМАЛНИТЕ ПО ЗАКОН ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОИТО СЕ ДЪЛЖАТ ЗА СЪОТВЕТНАТА ПРАВНА УСЛУГА, ПРЕДСТАВЛЯВА НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНИТЕ, КОИТО РЕГУЛИРАТ ПРАКТИКУВАНЕ НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ. Адвокат, който извършва подобни нарушения, подлежи на дисциплинарно наказание.

Изпрати съобщение

Вашето Име
Вашият имейл
Тема
Вашето запитване
Translate »