Искате да знаете историята на имота, който ще купите? Какво ви трябва и от къде да извадите тези документи?

Отговорите на въпросите ви дава сайтът на Агенцията по вписванията – Имотен регистър: ТУК

Какви документи са ви нужни , за да извадите Удостоверение за тежести ?

Към заявлението се прилага:

  • Копие от акта за собственост
  • Актуална схема/скица от Службата по Геодезия Картография и кадастър. Ако няма одобрена кадастрална карта за съответния район, се прилага удостоверение от същата служба
  • Документ за платена държавна такса, според избрания период за издаване на удостоверението.

Колко струва?

  1. за издаване в срок до 7 работни дни – 5 лв.
  2. за издаване в срок до 3 работни дни – 10 лв.
  3. за издаване в срок до 8 работни часа – 25 лв.

Може ли да го извади някой друг?

Да, може. Писмените справки се състоят в издаване на удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и в издаване на преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата.

Мога ли да проверя вече издаден Удостоверение за вещни тежести (УВТ)?

Да, можете да сравните съдържанието на хартиеното копие с оригинала, издаден от системата на Службата по вписванията. На ето този ЛИНК

Категории: Новини

Translate »